Relatiebureau Hella Smeets inschrijving en intakegesprek
Ieder mens heeft kleur. Ingetogen, fel of uitbundig.
Het is mijn taak kleuren op elkaar af te stemmen.
Persoonlijk. Integer. Deskundig.
Zodat kleuren tot hun recht komen.

Inschrijving en intakegesprek

Mocht u na de kennismaking overgaan tot inschrijving bij Hella Smeets Relatiebemiddeling dan vindt eerst een uitgebreid intakegesprek plaats.

Tijdens dit gesprek verzamel ik zoveel mogelijk informatie over uw persoon: wie u bent, wat u kenmerkt, uw karaktereigenschappen en wat uw leef- woon- en werkomstandigheden zijn. Ook uw huidige status, bijvoorbeeld gescheiden, weduwe/weduwnaar, of u wel of geen kinderen heeft.
Religie kan voor u van belang zijn.
Fysiek: type omschrijving.
Hoe u de vrije tijd besteedt: hobby’s en interesses, waar u wel en niet van houdt en alle mogelijke andere vragen die ingaan op uw persoon.

Op grond van die gegevens wordt een persoonsbeschrijving samengesteld,
uiteraard in overleg met u.
Deze persoonsbeschrijving is het “bemiddelingsmateriaal”. Ook is een foto van u belangrijk die voor uitwisseling gebruikt kan worden, uiteraard alleen met uw toestemming.

Natuurlijk staan uw naam en adres gegevens er niet in vermeld. Tijdens het intakegesprek wordt een tweede beschrijving gemaakt op grond van uw wensen en ideeën ten aanzien van een partner, want ook die beschrijving is belangrijk voor mij.

Lees verder: Partnervoorstel