Relatiebureau Hella Smeets inschrijving en intakegesprek
Ieder mens heeft kleur. Ingetogen, fel of uitbundig.
Het is mijn taak kleuren op elkaar af te stemmen.
Persoonlijk. Integer. Deskundig.
Zodat kleuren tot hun recht komen.

Inschrijving en intakegesprek

Mocht u na de kennismaking overgaan tot inschrijving bij Hella Smeets Relatiebemiddeling, dan vindt eerst een uitgebreid intakegesprek plaats.

Tijdens dit gesprek verzamel ik zoveel mogelijk informatie over uw persoon: wie u bent, wat u kenmerkt, uw karaktereigenschappen en wat uw leef- woon- en werkomstandigheden zijn. Ook uw huidige status, bijvoorbeeld gescheiden, weduwe/weduwnaar en of u wel of geen kinderen heeft. Religie en levensovertuigingen die voor u van belang zijn, de opleidingen die u genoten heeft, en uw beroep of functie worden hier natuurlijk ook in opgenomen. Daarnaast wil ik graag weten hoe u de vrije tijd besteedt, uw hobby’s en persoonlijke interesses, kunst en cultuur, muziek, reizen, waar u wel en niet van houdt en alle mogelijke andere vragen die ingaan op uw persoon. Samen stellen we ook een korte beschrijving van uw fysieke uitstraling vast.

Op grond van deze gegevens wordt een persoonsbeschrijving samengesteld, uiteraard in overleg met u. Deze persoonsbeschrijving dient als het ‘bemiddelingsmateriaal’. Deze wordt alleen met uw goedkeuring gedeeld. Natuurlijk staan uw naam, adres en andere identiteitsgegevens hier niet in vermeld. Ook is een foto belangrijk die voor uitwisseling gebruikt wordt, uiteraard alleen met uw toestemming.

Tijdens het intakegesprek wordt ook een beschrijving gemaakt van uw wensen en ideeën ten aanzien van een partner, want ook die beschrijving is natuurlijk uiterst belangrijk voor mij.

Lees verder: Partnervoorstel